Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

SPACZYŃSKI, SZCZEPANIAK i WSPÓLNICY

SSW_logo
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: SPACZYŃSKI, SZCZEPANIAK i WSPÓLNICY SP. K.A.
Adres / Adresse: Rondo ONZ 1
Miasto / Ville: Warszawa
Kod pocztowy / Code Postal: 00-124
Kraj / Pays: Polska
Email #1: warszawa@ssw.pl
Strona WWW / Site web: www.ssw.pl
Sektor działalności / Secteur: audyt i doradztwo podatkowe, doradztwo prawne
Telefon / Téléphone: +48 22 544 39 00
Fax: +48 22 544 87 01
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: SPACZYŃSKI Piotr
Stanowisko / Fonction: Commandité / Komplementariusz
Kontakt w języku / Langues: polski, angielski
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Nom et prénom: WIECZOREK Joanna
E-mail: joanna.wieczorek@ssw.pl
Stanowisko / Position: Associate
Telefon / Téléphone: +46 662 026 546; +48 507 660 827
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski, angielski