Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

TARDY

Tardy
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: TARDY
Adres / Adresse: Angle rue Jean Catelas et rue du Chemin Noir
Miasto / Ville: Persan
Kod pocztowy / Code Postal: 95340
Kraj / Pays: Francja
Email #1: tardy-sarl@wanadoo.fr
Sektor działalności / Secteur: elektryczny - elektromechaniczny
Telefon / Téléphone: 01 39 37 07 10
Fax: 01 39 37 95 90
Region / Région: Ile-de France
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: W. Tardy
E-mail: tardy-sarl@wanadoo.fr
Kontakt w języku / Langues: francuski