Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

Terrillon Avocats

L-RVB-terrillon
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: Terrillon Avocats
Adres / Adresse: 21 rue Royale
Miasto / Ville: Paris
Kod pocztowy / Code Postal: 75008
Kraj / Pays: Francja
Email #1: pterrillon@terrillon.com
Email #2: ddabrowska@terrillon.com
Strona WWW / Site web: www.terrillon.com/
Sektor działalności / Secteur: audyt i doradztwo podatkowe, doradztwo dla firm, doradztwo prawne
Telefon / Téléphone: + 33 1 45 49 39 38
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Maître Patrick TERRILLON
E-mail: pterrillon@terrillon.com
Stanowisko / Fonction: Avocat à la Cour
Telefon / Téléphone: +33 1 45 49 39 38
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski, angielski
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Nom et prénom: Maître Dorota DABROWSKA
E-mail: ddabrowska@terrillon.com
Stanowisko / Position: Avocat à la Cour
Telefon / Téléphone: + 33 1 45 49 39 38
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski, angielski