Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

TRESSE MÉTALLIQUE J. FORISSIER

iw
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: TRESSE MÉTALLIQUE J. FORISSIER
Adres / Adresse: Rue Ardaillon B.P.4
Miasto / Ville: Saint-Chamond Cedex
Kod pocztowy / Code Postal: 42-401
Kraj / Pays: Francja
Strona WWW / Site web: www.forissier.fr
Szczegółowy opis (polski): Przemysl elektroniczny i elektrotechniczny
Szczegółowy opis (francuski): Electronique - Electrotechnique
Telefon / Téléphone: 33 477 310 670
Fax: 33 477 310 671
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Denis KLOTZ
E-mail: denis.klotz@internationalwire.fr
Stanowisko / Fonction: Directeur des Ventes et Products / Dyrektor ds. Produktów i Sprzedaży
Kontakt w języku / Langues: francuski, angielski
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Nom et prénom: Eiller Jerome
E-mail: jerome.eiller@forissier.fr
Stanowisko / Position: Directeur Admnistrative et Finance/ Dyrektor ds. Administracji i Finansow Sprzedazy
Telefon / Téléphone: 33 477 312 531
Kontakt w języku / Langues: francuski, angielski