Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

WIDEMEX

witex
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: WIDEMEX
Adres / Adresse: Churchilllaan 204 B
Miasto / Ville: BK Helmond
Kod pocztowy / Code Postal: 5705
Kraj / Pays: Holandia
Email #1: m.vandermaas@widemex.nl
Szczegółowy opis (francuski): INDUSTRIE
Sektor działalności / Secteur: przetwórstwo przemysłowe
Telefon / Téléphone: 31492509811
Fax: 31492545000
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Alinka TRAVERS SITKO
E-mail: alinka.travers@alinto.com
Stanowisko / Fonction: Directeur
Telefon / Téléphone: +33 608 40 01 06
Kontakt w języku / Langues: