Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

WILHELM TELL CONSULTING A.A DOLINSKI

Wilhelm Tell
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: WILHELM TELL CONSULTING A.A DOLINSKI
Adres / Adresse: Przędzalniana 77
Miasto / Ville: Łódź
Kod pocztowy / Code Postal: 93-113
Kraj / Pays: Polska
Email #1: dolinski@wilhelmtell.com.pl
Strona WWW / Site web: www.wilhelmtell.com.pl
Szczegółowy opis (polski): Instalacje do oczyszczania powietrza - dezodoryzacja powietrza
Filtracja przmysłowa cieczy i gazów technologicznych
Szczegółowy opis (francuski): Systèmes de purification de l'air, désodorisation de l'air Filtration industrielle des liquides et gaz technologiques
Sektor działalności / Secteur: przemysł
Telefon / Téléphone: +48 601 22 20 15
Fax: +48 42 681 84 95
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Andrzej DOLINSKI
Stanowisko / Fonction: PDG / Właściciel
Telefon / Téléphone: + 48 601 222 015
Kontakt w języku / Langues: polski