Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

WINKLER LIFTS

logo
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: WINKLER LIFTS Jan Winkler
Adres / Adresse: ul. Dąbrowskiego 343
Miasto / Ville: Poznań
Kod pocztowy / Code Postal: 60 – 419
Kraj / Pays: Polska
Email #1: jan.winkler@winklerlifts.pl
Strona WWW / Site web: www.winklerlifts.pl
Sektor działalności / Secteur: przemysł
Telefon / Téléphone: +48 61 848 30 91
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Joanna Winkler
E-mail: joanna.winkler@winklerlifts.pl
Stanowisko / Fonction: Koordynator Projektów Zagranicznych
Telefon / Téléphone: +48 512 267 224
Kontakt w języku / Langues: polski, angielski, niemiecki