Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

Prezentacje firm członkowskich

work_express
   
Nazwa firmy / Raison commercial: Work Express
Adres / Adresse: ul. Murckowska 14
Miejscowość / Ville: Katowice
Kod pocztowy / Code postal: 40-265
Kraj / Pays : Polska
Email #1: michal.soja@workexpress.pl
Sektor działalności / Secteur: agencje pracy tymczasowej
Telefon / Téléphone: +48 32 205 42 42
Fax: +48 32 721 57 50
Region / Région:
Opis / Description: