Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

WORK SERVICE EXPRESS

work-service-express_-logo2016
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: WORK SERVICE EXPRESS
Adres / Adresse: ul. Murckowska 14
Miasto / Ville: Katowice
Kod pocztowy / Code Postal: 40-265
Kraj / Pays: Polska
Strona WWW / Site web: www.workexpress.pl
Szczegółowy opis (polski): praca tymczasowa, rekrutacja
Sektor działalności / Secteur: agencja pracy tymczasowej
Telefon / Téléphone: +48 32 205 42 42
Fax: +48 32 721 57 50
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Nom et prénom: Anna VALKENBURG
E-mail: anna.valkenburg@workexpress.pl
Stanowisko / Position: Business Development Manager
Telefon / Téléphone: +48 32 721 57 58 / Mob: +48 519 321 601
Fax: +48 32 721 57 50
Kontakt w języku / Langues: polski, francuski