Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

ZEC Service

zeclogo
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: ZEC Service
Adres / Adresse: ul.Łowiecka 24
Miasto / Ville: Wrocław
Kod pocztowy / Code Postal: 50-220
Kraj / Pays: Polska
Email #1: biuro@zec-service.com.pl
Strona WWW / Site web: www.zec-service.com.pl
Szczegółowy opis (francuski): énergie et ingénierie thermique
Sektor działalności / Secteur: przemysł elektroniczny i elektrotechniczny
Telefon / Téléphone: +48 71 323 86 50
Fax: +48 71 323 86 60
Region / Région: dolnośląskie
   
Osoba do kontaktu / Contact:
Imię i nazwisko / Prénom et nom: Wiesław Dreko
Stanowisko / Fonction: Président Directeur Général
Kontakt w języku / Langues: