Polska Izba
Handlowo-Przemysłowa
we Francji
Chambre de Commerce
et d'Industrie Polonaise
en France

ZEFIR

unnamed
   
Nazwa firmy / Nom commercial du membre: ZEFIR
Adres / Adresse: ul. Jankowicka 23-25
Miasto / Ville: Rybnik
Kod pocztowy / Code Postal: 44-200
Kraj / Pays: Polska
Email #1: dispo@zefir-trans.com
Strona WWW / Site web: www.zefir-trans.com
Sektor działalności / Secteur: transport i logistyka
Telefon / Téléphone: +48 32 756 95 65